Wijkgerichte aanpak Duurzaam Bouwloket in Heiloo

vrijdag 29 november 2019 14.51 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 29 november 2019 13.55 uur | auteur: BEAT FM

In de periode van 2017 tot en met 2019 heeft de gemeente Heiloo opdracht gegeven aan Duurzaam Bouwloket om in diverse wijken in Heiloo te komen tot een “wijkgerichte aanpak”.

De achtergrond hiervoor was om te zorgen dat voor hetzelfde type huizen binnen een wijk, bewoners die iets met isolatie of het nemen van duurzaamheidsmaatregel wilden gaan doen hoefden niet opnieuw het “wiel” hiervoor te laten uitvinden.

Per wijk werden er uitnodigingen verstuurd voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst specifiek voor de wijk.

In elke wijk werdwn door de experts van DuurzaamBouwloket interviews met bewoners gehouden over hun plannen en wensen voor hun woning.

Deze bewoners werden door loting, per type woning, ingeloot.

Het resultaat van deze interviews is samengevat in een QuickScan rapport. Die rapporten zijn vrij te downloaden van de website van Heiloo Energie.