Gemeenteraad beslist over plan van aanpak jongerenraad Heiloo

donderdag 31 oktober 2019 13.19 uur | laatst gewijzigd: donderdag 31 oktober 2019 12.20 uur | auteur: BEAT FM

Er is een plan van aanpak voor de oprichting van een jongerenraad in Heiloo.

Het doel van de jongerenraad is om de belangen te behartigen van jongeren door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de politiek, een brug te slaan tussen jongeren en politiek en het bevorderen jongerenparticipatie.

Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente een structuur gaat bepalen voor de jongerenraad.

Jongeren zijn goed in staat om daar onder begeleiding zelf invulling aan te geven. De jongerenraad zal in de eerste vergadering een vergaderstructuur afspreken met alles daaromheen.

De leden van de jongerenraad worden gezocht in de leeftijdscategorie van 14 tot 24 jaar. De raad zal uit 5 tot -15 leden bestaan en er wordt één keer per maand vergaderd in de BukBuk.

Er wordt een budget van € 6.000 gereserveerd voor de jongerenraad waaruit diverse kosten, zoals bijvoorbeeld huur en vergaderruimte, kunnen worden betaald.