Start procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument voor objecten in Heiloo

maandag 21 oktober 2019 12.51 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 22 oktober 2019 21.01 uur | auteur: BEAT FM

Het college van de geemnet Heiloo heeft besloten de procedure te starten om te onderzoeken of de panden aan de Zeeweg 34 en 47 en de Kanaalweg 21 zodanig cultuurhistorisch waardevol zijn, dat zij moeten worden aangewezen tot gemeentelijk monument.

Dit conform artikelen 2 tot en met 9 van de Erfgoedverordening Heiloo. De eigenaren van deze panden worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van dit besluit. Wethouder Dellemijn heeft laten aantekenen tegen dit voorstel te hebben gestemd.