Plan voor jongerenraad Heiloo klaar

donderdag 10 oktober 2019 15.23 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 oktober 2019 17.21 uur | auteur: BEAT FM

De gemeenteraad van Heiloo heeft in oktober 2018 unaniem een motie aangenomen om een jongerenraad in Heiloo op te richten. De raad moet het plan van aanpak vaststellen en een klankbordgroep oprichten.

De jongerenraad wordt een lokale raad van de gemeente Heiloo. Deze raad heeft zelf de keuze om regionaal samen te werken.

Het succes van de jongerenraad is zeer afhankelijk van de participatie van jongeren.

De kans bestaat dat participatie achterblijft en de jongerenraad niet goed gaat functioneren of niet in staat is te continueren.

Er is een bedrag van € 6.000 nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak. De raad wordt gevraagd dit bedrag in de begroting te reserveren.

Bij het opstellen van het plan van aanpak is de inbreng van één van de jongerenwerkers van Heiloo meegenomen.