PvdA Heiloo wil plan van aanpak vliegoverlast Schiphol

dinsdag 10 september 2019 14.42 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 september 2019 23.12 uur | auteur: BEAT FM

PvdA Heiloo heeft een bespreeknotitie opgesteld om het college met een plan van aanpak te laten komen voor vliegoverlast van Schiphol.

Het college heeft naar aanleiding van vragen van de PvdA aangegeven “binnenkort met een bestuurlijke agenda voor het planmatig aanpakken van de vlieghinder” te komen, maar dat “succes op korte termijn niet is te verwachten”.

De PvdA vindt dat een vreemde uitspraak, omdat zij er zouden moeten zijn voor de inwoners van Heiloo.

De realiteit is dat de vlieghinder aanzienlijk is toegenomen.

Het probleem is inmiddels een urgente zaak die vraagt om voortgang.

De inzet zou moeten zijn dat Schiphol aantoonbaar de huidige hinder (geluid en vervuiling) moet verminderen voor bewoners van Heiloo, maar eigenlijk ook voor bewoners uit de gehele regio.

Er zou door Heiloo in samenwerking met de regio vol in ingezet moeten worden op vermindering en een eerlijke verdeling van de vluchten.

Nu wordt Heiloo en de hele kuststrook onevenredig zwaar belast.

Oplossingen voor de problemen zijn het vluchtverkeer beter te verdelen door overheveling naar andere vliegvelden, bij aanvliegen op de Polderbaan hoger te vliegen, en geluidhinder te verminderen door de vliegtuigen voor of na Heiloo een bocht te laten maken, maar niet boven Heiloo.