Horecanota Heiloo: geen horecaportiers en gelijke sluitingstijden

dinsdag 17 september 2019 12.17 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 17 september 2019 11.18 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo krijgt een nieuwe Horecanota. Van belang is daarbij om de juiste balans te houden tussen horeca en leefomgeving.

Eén van de aanpassingen betreft het verlaten van het eerder aangewezen uitgaansgebied stationsomgeving.

Er is geen reden meer een uitgaansgebied met aparte maatwerkafspraken aan te wijzen en er zullen gelijke sluitingstijden voor de nachthoreca gelden in heel Heiloo. Deze wordt voor de vrijdag en zaterdag vastgesteld op 03.00 uur.

Ook wordt voorgesteld om de geleidelijke sluitingstijd vast te stellen op 30 minuten in plaats van 60 minuten.

In 2015 is een proef gestart met openstelling tot 00.00 in plaats van 23.00 uur, die positief is ervaren. Daarom wordt voorgesteld de openingstijd van de terrassen vast te stellen op 00.00 uur.

Ook wordt voorgesteld de verplichting van aanwezigheid van horecaportiers te laten vervallen, omdat er al een aantal jaren geen sprake meer van overlast is.