College Heiloo: maximaal € 50.000 voor sport- en chillplek jeugd

woensdag 11 september 2019 10.18 uur | laatst gewijzigd: woensdag 11 september 2019 11.19 uur | auteur: BEAT FM

Volgens het jongerenwerk in Heiloo bestaat er onder jongeren behoefte aan een voor hen ingerichte plek in de buitenruimte, waar zij kunnen sporten en chillen. Daarvoor is na een haalbaarheidsonderzoek een projectplan opgesteld.

Zonder gemeentelijke financiering is de kans klein dat de sport- en chillplek tot stand zal komen.

Omdat de jeugd op dat moment echter al de nodige tijd en energie in het project heeft gestoken, is de kans groot dat het afblazen ervan in dat stadium tot frustratie onder de doelgroep leidt.

Daarom heeft het jongerenwerk besloten zonder toezegging van de gemeente tot verdubbeling van het door hen binnen te halen budget (tot een maximum van € 50.000) niet tot verdere uitvoering van het projectplan overgaan.

Omdat de sport- en chillplek in het het coalitieakkoord opgenomen is, stelt het college voor tot verdubbeling van het door hen binnen te halen budget tot een maximum van € 50.000.

De gemeente wordt tevens gevraagd de kosten van het bouwrijp maken van de grond en het
onderhoud van de nieuwe plek voor rekening te nemen.

Deze worden geschat op respectievelijk € 2.500 en € 1.000 euro per jaar. De raad wordt gevraagd hierover een besluit te nemen.