Nieuwe horeca-exploitatie- en terrasvergunning Trefpunt Heiloo

maandag 12 augustus 2019 14.20 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 13 augustus 2019 15.16 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft een concept-beschikking voor een nieuwe exploitatie- en terrasvergunning Drank- en Horecawet uitgegeven.

Het gaat daarbij om een vergunning voor 't Trefpunt Heiloo, gevestigd aan het Abraham du Bois-hof 2.

Dit besluit kan na afspraak ingezien worden in het gemeentehuis van Heiloo en binnen zes weken na 23 juli 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Heiloo.