Kadernota 2020 Heiloo aangenomen

donderdag 11 juli 2019 08.42 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 juli 2019 10.50 uur | auteur: BEAT FM

Van de 16 amendementen en moties die tijdens de bhandeling van de Kadernota werden ingediend, zijn er uiteindelijk twee aangenomen.

De motie van D66 inzake Subsidiebeleid loonkostencompensatie maatschappelijke instellingen, die van CDA, VVD en Heiloo-2000 over de Toekomstvisie dorpshart en de motie van CDA, VVD en Heiloo-2000 betreffende een brandbrief financien lokale overheden haalden het wel, maar de overigen werden verworpen, danwel ingetrokken.

De Kadernota 2020 werd uiteindelijk met 12 stemmen voor en 5 tegen door de gemeenteraad aangenomen.