Jaarlijks onderzoek naar ervaringen met Wmo weer van start in Heiloo

dinsdag 09 juli 2019 08.53 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 juli 2019 10.15 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo onderzoekt jaarlijks hoe het met de ervaringen van cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld.

Inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning worden daarvoor door de gemeente benaderd.

Zij ontvangen eerst een vooraankondiging, gevolgd door de vragenlijst. Net als vorig jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

De gemeente gebruikt de resultaten om de ondersteuning voor haar inwoners te verbeteren.

Ondertussen gaat de gemeente Heiloo een brandbrief schrijven aan de minister van binnenlandse zaken om meer geld te vragen voor de taken voor de Wmo en de jeugdzorg die de gemeente moet verrichten.

De gemeenteraad van Heiloo heeft het college hiertoe opdracht gegeven in de raadsvergadering van maandag.