Fors nadelig resultaat Heiloo van € 929.000 voor 2018

donderdag 13 juni 2019 07.07 uur | laatst gewijzigd: donderdag 13 juni 2019 06.09 uur | auteur: BEAT FM

Financieel is 2018 een uitdagend jaar geweest voor de gemeente Heiloo.

Extra uitgaven voor onder meer de werkorganisatie BUCH en de grondexploitaties konden in de begroting grotendeels worden opgevangen door de gestegen algemene uitkering.

In de bijgestelde programmabegroting werd nog uitgegaan van een nadelig saldo van € 61.000, maar de uieindelijke jaarrekening sluit echter met een nadelig resultaat van maar liefst € 929.000.

Dit nadelige resultaat zal in mindering worden gebracht op de algemene reserve.

Het jaarrekeningresultaat is hiermee € 868.000 nadeliger dan geraamd.

Dit forse tekort is onder meer veroorzaakt door grote incidentele tegenvallers voor de afwikkeling van de jeugdhulp 2017 (€ 359.000), extra stortingen in de voorziening dubieuze debiteuren (in totaal € 289.000) en te betalen vennootschapsbelasting over het grondbedrijf van € 228.000.