Nieuw RioleringsPlan Heiloo leidt tot kleine tariefstijging

dinsdag 11 juni 2019 16.56 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 11 juni 2019 19.21 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo moet een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan vaststellen. Daarin worden de zorgplichten voor grondwater, hemelwater en afvalwater uiteengezet.

Het gaat dus niet alleen op het rioolwater en het efficiënt afvoeren hiervan, maar ook op het afvoeren, infiltreren en lozen van regenwater en het peil van het grondwater.

Daarvoor zijn vier scenario’s doorgerekend.

Er is een financiële trendanalyse uitgevoerd van de rioleringsuitgaven om de afweging te maken voor een overstap van activeren van investeringskosten, zoals nu gebruikelijk is, naar een vorm van sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Het scenario waarbij stapsgewijs wordt overgestapt van activeren naar sparen heeft de voorkeur van het college van Heiloo. Bij dit scenario is er sprake van een beperkte stijging van de rioolheffing van € 168 nu naar € 182 in 2023.