Heiloo ontkent slapend bestaan Burgerparticipatie

dinsdag 11 juni 2019 10.35 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 11 juni 2019 09.37 uur | auteur: BEAT FM

Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie naar Burgerparticipatie is gebleken dat er door Heiloo daadwerkelijk beleid geformuleerd is onder de noemer ‘Samenspel’.

Het leidt volgens het rapport echter een slapend bestaan en de betrokkenheid van de gemeenteraad laat nog te wensen over. Het college van Heiloo geeft aan dat er wel degelijk participatie is geweest, over bijvoorbeeld de referendumverordening, maar erkent dat de raad onvoldoende is meegenomen in een kaderstellende en controlerende rol. Voor Heiloo is er gesproken met slechts drie inwoners, waardoor de waarde van het onderzoek beperkt is.