Heiloo ontvangt conclusies van pilot gewaardeerd landschap

woensdag 24 april 2019 08.49 uur | laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 09.30 uur | auteur: BEAT FM

Een rapport over het landschap van Heiloo wordt vandaag, woensdag 24 april, overhandigt door Landschap Noord-Holland aan wethouder Opdam.

Daarin staan de conclusies van de gesprekken met inwoners en ondernemers over wat zij van waarde vinden in het landschap van Heiloo.

De gesprekken zijn gevoerd in het kader van de pilot ‘gewaardeerd landschap’.

De gemeente gebruikt de informatie voor de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.

De gemeente Heiloo startte vorig jaar het gesprek met inwoners en gebruikers om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Heiloo.

Centraal daarbij stond de vraag wat zij van landschappelijke of cultuurhistorische waarde vinden in dit gebied.

Conclusies zijn dat het contrast tussen de open strandvlakten en de beslotenheid van de strandwal waar het dorp Heiloo en de bossen liggen heel kenmerkend zijn.

Bij nieuwe ontwikkelingen zou daar rekening mee moeten worden gehouden.

De boeren in Heiloo verwachten ook duidelijke kaders over wat wel en niet kan van alle gemeenten in de regio.