Niet opstellen Bestemmingsplan Landelijk Gebied levert Heiloo meevaller van € 90.000 op

woensdag 24 april 2019 14.30 uur | laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 13.33 uur | auteur: BEAT FM

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft besloten geen nieuw bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied op te stellen.

Dat betekent dat de hiervoor gevormde bestemmingsreserve "Bestemmingsplan Landelijk Gebied" van ongeveer € 90.000 vrijvalt.

Het bedrag zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.