Nieuwe leden gezocht voor adviesraad Sociaal Domein in Heiloo

vrijdag 19 april 2019 15.07 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 april 2019 14.08 uur | auteur: BEAT FM

Er is ruimte voor nieuwe leden binnen de adviesraad Sociaal Domein in Heiloo. De Adviesraad Sociaal Domein Heiloo adviseert de gemeenteraad en B&W, gevraagd en ongevraagd, over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Heiloo en bij organisaties, die actief zijn in het Sociaal Domein in Heiloo.

De Adviesraad zoekt collega’s die zich betrokken voelen bij beleidsvorming en -uitoefening van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Het is belangrijk dat geïnteresseerden in Heiloo wonen, niet bij een gemeente of een belanghebbende zorgaanbieder werken en een brede interesse hebben voor wat er speelt in het sociaal domein.

De leden van de adviesraad vergaderen minimaal tien keer per jaar. Hiernaast is ieder lid gemiddeld een halve dag per week beschikbaar voor werkzaamheden zoals acties uit dit overleg, voorbereiden van een themabijeenkomst of werkbezoeken.

Belangstelling kunnen contact opnemen met Dick de Graaf via dickdegraaf@live.nl of telefoonnummer 06 304 208 49.