Plan voor stolp met woonhuis Westerweg 338a Heiloo

woensdag 13 maart 2019 15.21 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 maart 2019 15.22 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo stelt voor het bestemmingsplan Westerweg 338a ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig een eerder raadsvoorstel.

Op het perceel Westerweg 338a is een woning, een stolpboerderij en een hooischelf aanwezig. De woning en de stolpboerderij verkeren in een slechte staat en de nieuwe eigenaren willen zowel de woning (voorhuisje) als de stolpboerderij restaureren en herbouwen.

Hierbij wordt het woonhuis aan de voorzijde bouwkundig ingepast zodat dit uiteindelijk een geheel vormt met de stolpboerderij.

Op het perceel is maximaal één woning toegestaan en in de nieuwe situatie blijft dat ook zo.
 
Het plan is om het bestaande bouwvlak van het woonhuis aan de voorzijde te vergroten en de stolp met het woonhuis te integreren.

Hierdoor zullen er geen woningen worden toegevoegd op het perceel en blijft het bestaande aantal gehandhaafd.

Daarnaast is het noodzakelijk nog enkele aanpassingen door te voeren wat betreft de bestemming ‘Tuin’, ‘Groen’ en de bouwaanduiding ‘karakteristiek’.

Met het bestemmingsplan wordt een daadwerkelijke woonbestemming voor de stolpboerderij in combinatie met het ‘voorhuisje’ planologisch gewaarborgd.