PvdA bezorgd over vervolg Jeugdzorgplus in Heiloo en de regio

maandag 11 februari 2019 08.07 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 februari 2019 12.41 uur | auteur: BEAT FM

Horizon heeft de aanbesteding bovenregionale Jeugdzorgplus in Noord-Holland Noord gewonnen, en vangt per 1 februari alle jongeren op die starten met hun Jeugdzorgplus behandeling in onze regio.

PvdA Heiloo maakt zich zorgen over het vervolg en wil daarom extra grip op de Jeugdzorgplus. Het gaat om een heel kwetsbare groep jongeren waar wij geen extra risico's mee willen lopen.

Horizon heeft tíjdens de presentatie aan de raden op 30 januari in Castricum aangegeven dat dit nog een flinke uitdaging is.

Dit komt onder meer doordat zij voor het slagen van hun methodiek deels afhankeljk zijn van andere partijen en van uitstroom naar begeleid wonen trajecten.

Horizon heeft als nieuwe aanbieder van Jeugdzorgplus in de regio tijd nodig om de huisvesting op orde te krijgen, personeel aan te trekken en het netwerk van ketenpartners op orde te krijgen.

De PvdA roept het College via een motie op de raad elk half jaar door middel van een voortgangsrapportage op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Jeugdzorgplus in de regio.