Meer subsidie voor jongerenwerk Heiloo in 2019

dinsdag 12 februari 2019 11.48 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 februari 2019 11.49 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft besloten de subsidie voor het jongerenwerk in 2019 van Stichting Trefpunt Heiloo te corrigeren met € 11.201.

Het college vraagt de gemeenteraad het subsidieplafond van het programma ‘een sociale en vitale gemeente - onderdeel samenleven’ hiervoor te verhogen met € 11.201.

HEt doel van het programma is om de inwoners, ondernemers en bezoekers van Heiloo een fijne leef-, woon- en werkomgeving te bieden.