Uitwerkingsplan LijsterbesBV Heiloo vastgesteld

donderdag 06 december 2018 18.11 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 december 2018 09.30 uur | auteur: BEAT FM

Burgemeester en wethouders hebben het uitwerkingsplan LijsterbesBV in Heiloo vastgesteld. Het plan moet de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Lijsterbes mogelijk maken.

Op de percelen die zijn opgenomen in het uitwerkingsplan LijsterbesBV is op ieder perceel afzonderlijk één vrijstaande woning gepland.

Wat betreft verkaveling en opzet past de uitwerking van de percelen aan de Lijsterbes binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo.

Het uitwerkingsplan ligt tot en met woensdag 16 januari 2019 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis en in de Openbare Bibliotheek aan de Westerweg.

Het plan is ook in te zien via via internet.