Plan voor herplaatsing fontein in Heiloo in de maak

woensdag 07 november 2018 13.15 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 10 november 2018 10.48 uur | auteur: BEAT FM

Naar aanleiding van een motie van Heiloo Lokaal gaat de gemeente een plan van aanpak opstellen voor de herplaatsing van een fontein. Deze herplaatsing dient te geschieden als gevolg van een in 1968 gedane toezegging.

Samen met de “Werkgroep Herplaatsing Fontein” dient een geschikte locatie voor de fontein bepaald te worden.

De werkgroep heeft op dit moment een voorkeur voor het “Het Groentje” bij het voormalig politiebureau.

Het plan van aanpak, dat uiterlijk in maart 2019 klaar dient te zijn, moet in ieder geval een financieel overzicht van de te verwachten kosten en een overzicht van welke partij welke kosten voor zijn rekening zal nemen te bevatten.

Ook dient er een tijdpad en eventuele additionele juridische of planologische gevolgen van deze herplaatsing opgenomen te worden.