Onzekerheid over mini-schermen langs spoor Heiloo

donderdag 08 november 2018 09.14 uur | laatst gewijzigd: donderdag 08 november 2018 09.15 uur | auteur: BEAT FM

Wat betreft de keuze van het college van Heiloo voor mini-schermen langs het spoor, heeft ProRail aangegeven nog geen 100% zekerheid te kunnen geven of zij mini-schermen überhaupt accepteert langs het spoor dat zij beheren.

In samenspraak met de subsidieverlener is nu een stappenplan uitgestippelt.

Hierbij blijft de mogelijkheid voor mini-schermen bestaan, maar bestaat er geen risico dat de uitvoeringssubsidie voor railschermen komt te vervallen.

De sanering van het spoorweggeluid is een wettelijke verplichting.

Vnuit zowel de subsidieverlener als ProRail is op voorhand benoemd dat individueel maatwerk, bijvoorbeeld wat betreft het type railscherm, eigenliojk niet tot de mogelijkheden behoort.