Jongeren Heiloo drinken aanmerkelijk meer dan jongeren in de regio

dinsdag 25 september 2018 08.39 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 25 september 2018 09.42 uur | auteur: BEAT FM

Uit onderzoek van de GGD Noord-Holland Noord onder bijna 3.000 jongvolwassenen blijkt dat het drinken, roken en druggebruik van de jongeren in de diverse regiogemeenten vergelijkbaar is. Alleen Heiloo neemt wat drankgebruik betreft een uitzonderingspositie in.

Met binge drinken (het drinken van vijf glazen alcohol of meer tijdens één enkele gelegenheid) steken de Heilooër jongeren ver uit boven hun leeftijdgenoten in de andere gemeenten.

Hetzelfde geldt voor het algemene alcoholgebruik van de Heilooër jongeren.

Maar liefst 92% procent van de jongeren in Heiloo meldt de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken.

Dat is volgens de onderzoekers beduidend meer dan het gemiddelde van 83% in heel Noord-Holland Noord (bron: NHD).