D66-afdelingen Heiloo en Castricum in geweer tegen afschaffing dividendbelasting

vrijdag 14 september 2018 08.41 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 september 2018 09.44 uur | auteur: BEAT FM

De afdelingen Heiloo en Castricum van D66 hebben gezamenlijk bewindspersonen en Kamerleden van D66 opgeroepn om ‘het standpunt met betrekking tot de afschaffing van de dividendbelasting zoals verwoord in het regeerakkoord te heroverwegen’.

Daarnaast zouden de D66-politici zich tot het uiterste moeten inspannen de belasting in zijn huidige vorm te behouden, zo luidt de strekking van de motie.

Zij zijn tegen de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.

Partijgenoten zijn de afgelopen tijd samengekomen om via zogeheten moties de fractie op andere gedachten te brengen.

Tijdens het komende partijcongres op 6 oktober in Den Bosch zal dit punt uitgebreid op de aganda staan want er zijn tenminste drie voorstellen waarin de D66-fractie wordt verzocht zich tegen deze maatregel te keren (bron: AD).