Voorstel Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Heiloo en de regio

vrijdag 14 september 2018 14.29 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 september 2018 15.31 uur | auteur: BEAT FM

Eens per vier jaar stelt de burgemeester van Heiloo, samen met die van andere gemeenten, en de hoofdofficier van justitie het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 vast. Daarin zijn thema’s opgenomen, waarop een integrale impuls of intensivering op het niveau van de eenheid Noord-Holland noodzakelijk en mogelijk is.

Dit met als doel het leven van de inwoners en bezoekers van de gemeenten in deze eenheid veiliger te maken.

Een belangrijkse prioriteit voor de komende jaren blijft de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving.

Dit is niet nieuw, maar de steeds krachtigere alternatieve en ontwrichtende structuren zijn gaandeweg in delen van de samenleving ‘normaal’ geworden.

Hierdoor hebben bepaalde gemeenschappen meer vertrouwen in de criminaliteit, de onderwereld, dan in instituties, waaronder de overheid.

Hoofddoelstelling is dan ook om in te grijpen op deze criminaliteit en het vergroten van de weerbaarheid van die samenleving en van de overheid tegen ondermijning.
 
Een andere prioriteit is het versterken ketensamenwerking tussen zorg- en veiligheidsdomein. In de samenwerking ervaren professionals belemmeringen, die vragen om een verbeterde aanpak.

Het gaat hierbij om kwetsbare mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor zij zichzelf of anderen schade berokkenen zoals personen met psychische problematiek of jongeren met gedragsproblemen.

Tenslotte blijft er aandacht uitgaan naar contraterrorisme en radicalisering en extremisme en de aanpak van cybercrime.