Geen bijdrage voor Adviesraad Sociaal Domein Heiloo

donderdag 09 augustus 2018 15.07 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 augustus 2018 16.09 uur | auteur: BEAT FM

Het college van Heiloo heeft kennis genomen van het jaarverslag en de financiële verantwoording van de Adviesraad Sociaal Domein Heiloo over 2017.

Er is besloten de jaarlijks bijdrage van € 1.000 niet over te maken, omdat zij in 2018 over voldoende middelen beschikt voor de uitvoering van haar activiteiten.

De gemeenteraad van Heiloo is van dit advies op de hoogte gesteld.