Gemeentebelangen Heiloo verzoekt om ontslag eigen commissieleden

woensdag 13 juni 2018 09.26 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 juni 2018 10.28 uur | auteur: BEAT FM

De fractie van Gemeentebelangen Heiloo, bestaande uit Edith de Jong en Peter Rood, heeft de voorzitter van de raad op 31 mei schriftelijk medegedeeld dat er sprake is van een niet te herstellen vertrouwensbreuk tussen de fractie enerzijds en de door de raad op 29 maart benoemde commissieleden van de partij anderzijds.

De fractie van Gemeentebelangen Heiloo stelt de raad voor om deze commissieleden te ontslaan conform artikel 5 lid 3 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Heiloo en verzoekt de voorzitter van de raad dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 18 juni.

De gemeenteraad kan er overigens voor kiezen om de commissieleden niet te ontslaan.

De commissieleden behouden dan de bijbehorende faciliteiten.

Dit betekent dat zij lid blijven van de respectievelijke commissies en deel kunnen nemen aan de beraadslagingen in de commissies gedurende de zittingsperiode van de raad.