Heiloo sluit 2017 voorlopig af met positief resultaat van € 1.355.000

woensdag 13 juni 2018 08.31 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 juni 2018 09.32 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft het jaar 2017 met een positief jaarrekeningresultaat van € 1.355.000 afgesloten.

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten een reservering te maken voor grondexploitaties van € 712.000.

 Voor het niet gebruikte budget van € 55.000 voor het beveiligen van artistieke beelden in de openbare ruimte en het opnieuw maken van beeld Pandor wordt voorgesteld dit in 2018 opnieuw ter beschikking te stellen.

Het resterende resultaat van € 588.000 positief wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Er is nog geen oordeel van de accountant over de rechtmatigheid en getrouwheid van de cijfers zoals ze zijn verwerkt in de jaarrekening.

Er kunnen, naar aanleiding van de accountantscontrole derhalve nog wijzigingen komen.