Gemeentebelangen Heiloo tegen BUCH Verbeterplan

donderdag 17 mei 2018 08.50 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 mei 2018 09.51 uur | auteur: BEAT FM

Gemeentebelangen Heiloo onderschrijft de Zienswijze Verbeterplan BUCH niet. Niet omdat Gemeentebelangen tegen de BUCH is, maar omdat de partij tegen verlieslatende projecten is, zolang daarvan het maatschappelijk belang niet is aangetoond.

Zolang de dienstverlening van de BUCH onder de maat is en de geplande kostenbesparingen uitblijven, zoals  in het verbeterplan staat, is het maatschappelijk belang niet gediend met deze ambtelijke fusie.

Bovendien vraagt de partij zich af of het bestuur van BUCH, als opstellers van het verbeterplan wel de juiste problemen adresseren én of zij daarvoor de juiste oplossingen voorstellen.

Gezien de enorme kosten, structureel € 6 ton per jaar en incidenteel in totaal € 1,5 miljoen, heeft Gemeentebelangen aangedrongen op een beter onderbouwd verbeterplan met een afdoende financiële dekking.

Ook de gemeenteraden van Uitgeest en Bergen/Egmond/Schoorl hebben verzocht om uitstel. Temeer omdat er op 23 mei een extra BUCH-breed overleg is ingelast over vooral deze kwestie.