Heiloo vraagt voor 2017 opnieuw vangnetuitkering aan

woensdag 23 mei 2018 19.22 uur | laatst gewijzigd: woensdag 23 mei 2018 20.57 uur | auteur: BEAT FM

In het kader van de Participatiewet is de gemeente Heiloo verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan haar inwoners die (tijdelijk) niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Ook heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om mensen zo veel mogelijk in staat te stellen om eigen inkomsten te verwerven.

Vanwege tekorten op het Rijksbudget heeft de gemeente Heiloo in 2010, 2011, 2015 en 2016 een aanvullende uitkering op grond van de Vangnetregeling ontvangen.

In 2013, 2014 en 2015 was er ook sprake van een tekort, maar bleef het tekort onder het drempelbedrag van de Vangnetuitkering en dus voor eigen rekening.

Over het jaar 2017 is er weer sprake van een tekort van meer dan 5% op het BUIG budget.

Daarom vraagt het college voor dat jaar opnieuw een vangnetuitkering aan. Het beroep op de vangnet bedraagt € 69.273.

Oorzaken van het tekort zijn onder andere de verkorting van de WW-duur, flexibilisering van de arbeidsmarkt, nieuwe groepen in de bijstand, de hoge instroom van vluchtelingen en verhoging van de pensioenleeftijd.

De prognose medio april 2018 laat zien dat er voor 2018 zoals het er uitziet geen beroep op de vangnetuitkering hoeft te worden gedaan.